آوای یار مهربان
 
زخمهای زندگی 
در زندگی زخم هایی هست...

|Download زخمهای زندگی|
ارسال شده توسط آوا در 26/1/1398 و ساعت 02:58:36

پخش سوم _ از دیار حبیب 

کوفه آبستن حادثه است

رفت و آمدها، دید و بازدیدها و حرف و سخن ها بسان اولین بادهایی است که ظهور حتمی طوفان را وعده می دهد.

بازار کوفه مرکز ثقل این بیقراری و ناآرامی است. صدای جانفرسای آهنگریها، لحظه ای قطع نمی شود؛ چه آنها که از حکومت، سفارش شمشیر و خود و نیزه پذیرفته اند و چه آنها که برای مردم، سلاح می سازند...|Download پخش سوم _ از دیار حبیب|
ارسال شده توسط آوا در 7/9/1395 و ساعت 03:12:46

پخش دوم - از دیار حبیب 

غلغله ای است در خانه سلیمان بن صرد خزاعی

پیرمردان و ریش سپیدان، در صدر دو اتاق تودر تو نشسته اند و باقی، بعضی ایستاده و بعضی نشسته؛ تمام فضای خانه را اشغال کرده اند.

عده ای که دیرتر آمده اند، در پشت در خانه سلیمان ایستاده اند و از شدت ازدحام مجال داخل شدن نمی یابند...|Download پخش دوم - از دیار حبیب|
ارسال شده توسط آوا در 7/9/1395 و ساعت 03:12:45

پخش اول _ از دیار حبیب 
سکوت کوچه را طنین گامهای دو اسب، در هم می شکند

دو سایه، دو اسب، دو سوار از دو سوی کوچه به هم نزدیک می شوند.
از آسمان، حرارت می بارد و از زمین آتش می روید. سایه ها لحظه به لحظه دامان خود را جمع تر می کنند و در آغوش کاهگلی دیوارها فروتر می روند...


|Download پخش اول _ از دیار حبیب|
ارسال شده توسط آوا در 7/9/1395 و ساعت 03:12:44

معرفی کتاب * از دیار حبیب *  

نویسنده: سید مهدي شجاعي

این کتاب به داستانی کوتاه در حاشیه عاشورا می پردازد . قهرمان داستان حبیب بن مظاهر یکی از یاران با وفای امام حسین(ع) است.|Download معرفی کتاب * از دیار حبیب * |
ارسال شده توسط آوا در 7/9/1395 و ساعت 03:12:43


© 2006-2014 PersianCast.com & Cast.ir | All rights reserved
Powered by Avijeh Infoware | Web Development Services